Echo 1992

Niy za dużo ausdruków....
Niebawem pojawi się na łamach "Echa" rubryka redagowana przez Jerzego Moskałę, czyli popularnego Jorgusia, lidera zespołu "Jorgusie" z Łazisk Górnych.


Kiedy narodził się Jorguś ?

- Dziesiiyńć lot tymu miołech okazja występować z Tolusiym. Grołech na gitarze i śpiywołech swoje ballady, bosanowy, napisane językiem literackim. Toluś oprócz piosynek studynckich mioł wtedy szlagier " Dorka, Dorka", przy kierym sala zawsze szalała. Jo sie zastanawioł co to za magia słów w tyj piosynce, że tak ludzi bawi. Akurat w tym samym czasie pracowoł żech w zakładowym studiu elektrowni "Łaziska". Napisołech w gwarze piosynka "Pieroński psi żywot", nagrołech jom na taśma i puścił przez radiowęzeł. Zaroz były telefony od ludzi, żeby to łodegrać. Ale dzwonili tyż z dyrekcji i mało żech wtedy niy wylecioł z roboty. Dostołech szlaban na puszczanie swoich numerów. Tym to jo sie niy załomoł, chociaż do dzisiej w Łaziskach mom w pewnych kręgach przegrane. Jak żech mioł już pora takich piosynek to razym z zespołem "Jorgusie" pojechoł żech do Wilkas na warsztaty muzyczne. Program zrobili my właściwie  w pociągu z Katowic do Ełku. Na miyjscu wyrobili my se dobro marka i posypały sie propozycje występów. Potym były nagrania w radiu, telefony łod ludzi i tak to sie zaczyło. Od tego czasu brali my udział w wielu koncertach, festiwalach, festynach i programach w radiu i  telewizji. Nagrali my tyż pora kaset.

- Skąd wzięła się wasza popularność ?

- Tego to jo dokładnie niy wiym, ale wydowo mi sie, że skuli niymałpowanio innych kapel. Różnili my sie nawet w brzmiyniu,bo mieli my gitara, banjo, bałałajka, śpiyw i to stykło. Utożsamiomy sie z tekstami, kiere śpiywomy po śląsku. To dodowo im pieprzu i autentyczności oraz humoru. Piosynki muszą być proste i szlagierowe i takie starom sie tworzyć.

Z czego wynikła decyzja o wykonywaniu tekstów gwarą ?

- Polok powinien umieć godać po polsku, ale swojij gwary niy powiniyn sie wstydzić. Jeśli ktoś sie tu wychowoł, miyszko i czuje nasze sprawy, to jo, śpiywając o nich po naszymu, mom lepszy kontakt z nim. Niy używom jednak za dużo ausdruków czyli girrmanizmów i bez to mogom nos zrozumieć tyż w Sosnowcu i w Warszawie.

W jakim gatunku muzycznym sytuował by Pan :Jorgusiów" ?

- Niyktórzy widzą w "Jorgusiach" kapela, inni kabaret albo grupa folkowo, ale to, kaj nos zaszufladkują, jest mi jedno. Chcymy po prostu śpiywać dobre piosynki.

Skąd czerpie Pan do nich pomysły ?

- Odpowiydź jest jedna- z życio. Ale zawsze, nawet w tych niby prostych piosynkach, musi być jakiś podtekst, one mają bawić ale tyż uczyć.

Plany na przyszłość ?

- Na śląsku jest dużo cennych twórców kultury, nie znanych szerszyj publiczności. Bez to mom zamiar stworzyć Klub Kultury Śląskiej. Mo on skupiać artystów ale jednocześnie dać im szansa pokozanio sie. Bydzie tymu służyła tyż klubowo gazetka pisano po śląsku. Uważom, że idea niedopuszczynio do zatracynia kulturyśląskiej jest ważniyjszo niż samo granie w kapeli. Bez to czekom na wszystkich, kierym nasza tradycja jest drogo. "Jorgusie" sie jednak niy rozlecą bo bydymy grać dali. Momy w planach stworzynie nowego programu, a jak dobrze pódzie nagrać to na kaseta wideo.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Bogdan Prejs