ŚLĄSKIE SZLAGIERY


Dlo tych kierzi lubiom śląskie szlagiery se posłuchać, to jest richtik fajno zabawa. Przez 1,5 godziny śpiywomy piosynki, kiere ludzie znajom i razym z nami śpiywajom. Bez to do starych tradycji sięgomy, a i wspomniynia prziłażom, tak że jest piyknie i kożdy jest zadowolony.
Stare i nowe śląskie szlagiery przeplatomy śląskimi kawałami.

ślaski zespół Jorgusie