To co zarobiomy

Nie twoja wina, niy zasługa,
żeś się urodził właśnie tu.

Ciesz sie bo do tych co zza Buga,
my to są zachód pełny luz.

Ponoć nom wzrosła stopa życio
słoma nom z butów wyszła tyż.
I czeba prziznać to bez bicio
że jest tu lepij ale wiysz.

Ref.  To co zarobiomy w poważaniu momy
          dużo to by zdechnąć, mało żeby żyć.
          Nie wiym co sie dzieje, traca już nadzieje
          jednak wola jednak wola tu se być

Nic nie robiynie u nos w cynie
Styknie coś ukraś pytym wpaś
W ciupie warunki jak marzynie
I po co martwić się na zaś

Zaś sztudyrować się łopłaco
Sprzontaczkom studia korzom mieć
Fachowcy muszom wypierniczać
Bo tu się wiyncyj nie do chcieć