A mie to kilo

Wiycie ci co kurzom to ni majom leko
skiż tego tubera co drugi z nich mo
z jednyj strony łogiyń z drugij strony gupol
taki wiy co robi ale co to do

Ref: A mie to kilo
        fto sie z kim przimilo
        i mi to dyndo
        jak to richtik jest

Wiycie ci co pijom tyż ni majom leko
zaś to wiym po sobie ciężko przestać pić
robiłech u brata brat szukoł roboty
baba sie ciepała za co momy żyć

Ref: A mie to kilo
        fto sie z kim przimilo
        i mi to dyndo
        jak to richtik jest

Wiecie ci co rządzom blank ni majom leko
wiecznie nienażarci choć pod pyskiym żłób
łoni ino siedzom jedzom i się śledzom
a nom to do zadku chyba wsadzom fróp