Wśród nocnej ciszy...

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie, 
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, 
Z wszystkimi znaki, danymi sobie. 
Jako Bogu cześć Mu dali, 
A witając zawołali, 
Z wielkiej radości

"Ach witaj, Zbawco; z dawna żądany, 
Tyle tysięcy lat wyglądany! 
Na Ciebie króle, prorocy, 
Czekali, a Tyś tej nocy - 
Nam się objawił".

I my czekamy na Ciebie, Pana, 
A skoro przyjdziesz na głos kapłana. 
Padniemy na twarz przed Tobą, 
Wierząc, żeś jest pod osłoną, 
Chleba i wina.