Dziś do Ciebie przyjść nie mogę,

Zaraz idę w nocy mrok.

Nie wyglądaj za mną oknem,

W mgle utonie szybko wzrok.

 

Po cóż Ci kochanie wiedzieć,

Ze do lasu idę spać.             

Dłużej tu nie mogę siedzieć,        

Na mnie czeka leśna brać.

 

Księżyc zaszedł hen za lasem,

We wsi gdzieś szczekają psy.

A nie pomyśl sobie czasem,

Że do innej tęskno mi.

 

Kiedy wrócę znów do Ciebie,

Może w dzień, a może w noc.

Dobrze będzie nam jak w niebie,

Pocałunków dasz mi moc.

 

Gdy nie wrócę, niechaj wiosną,

Rolę moją sieje brat.

Kości moje mchem porosną,

I użyźnią ziemi szmat.

 

W pole wyjdź któregoś ranka,

Na snop żyta dłonie złóż.

I ucałuj jak kochanka,

Ja żyć będę w kłosach zbóż.